Ordförande
Pär Eriksson 
Tel:0763-098688   
mail: parjorun@gmail.com 

Sekreterare
Laila Sundin
lailasundin112@gmail.com
tel 073/7308121

Kassör
Lena Sönnerqvist
kassor@skenkoping.se
tel 070/9164730

KOMMITTEÉR

Tävling prov:
Lena Sönnerqvist Tel:  
tel 070-9164730     
 mail:kassor@skenkoping.se

Utställning:
Laila Sundin 
Tel: 0703-73 08 121   
mail: lailasundin112@gmail.com

MH
Pär Sundin 
Tel:0707-69 89 15     
mail: sundin802@gmail.com

Stuga/Plan
Pär Eriksson 
Tel:0763-098688   
mail: parjorun@gmail.com

Kök
Louise Lindström 
Tel: 0704-77 88 55   
mail: Lollsis26@hotmail.com