Vi vill påminna alla medlemmar om att betala medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för 2022 är följande:

Medlemsavgift: 300 kr
Familjemedlem: 50 kr

Leave a Comment